Mr. A.M. (Thijs) van Aerde

Thijs van Aerde is gespecialiseerd in het procederen bij de Hoge Raad en vertegenwoordigt ook cliënten bij het Europese Hof van Justitie, de Nederlandse gerechtshoven en de rechtbanken. Thijs is sinds 2006 werkzaam bij Houthoff en procedeerde in meer dan 150 zaken bij de Hoge Raad en andere rechters. Hij legt zich toe op het intellectuele-eigendomsrecht, de mensenrechten en aan procesrecht gerelateerde kwesties. 

Thijs is een Geschillenbeslechter voor de World Intellectual Property Organization (WIPO). In deze hoedanigheid beslist hij domeinnaamgeschillen op grond van de geschillenregeling voor .nl-domeinnamen. 

Thijs publiceert regelmatig en geeft ook colleges over het intellectuele-eigendomsrecht en het procederen in IE-zaken. 

Thijs wordt aanbevolen in de gezaghebbende gidsen Chambers, The Legal 500, IAM Patent 1000 en WTR. 

Thijs is onder meer bestuurslid van de Vereniging Intellectuele Eigendom Proces Advocaten (VIEPA), Redacteur van het vakblad Auteursrecht, Lid van de Vereniging van Civiele Cassatieadvocaten (VCCA), Lid van de Beneluxvereniging voor Merken- en Modellenrecht (BMM) en Lid van de Vereniging voor Intellectuele Eigendom (VIE / AIPPI NL).

Andere docenten

© Copyright 2024 Iuris Legal | Privacy Statement | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Klachtenregeling