mr. B.J. (Bruno) Tideman

Bruno Tideman is al meer dan zijn halve leven advocaat. Hij is gespecialiseerd in ondernemingsrecht en insolventierecht. Als advocaat, curator, tijdelijk bestuurder in zaken van de Ondernemingskamer en rechter-plaatsvervanger heeft hij in uiteenlopende kwesties ervaring op gedaan met conflictgedrag. Omdat hij zich soms verbaasde over de ineffectiviteit van het gedrag van de strijdende partijen en hun advocaten, is hij zich op latere leeftijd in de gedragswetenschappen gaan verdiepen. Deze kennis en ervaring deelt hij graag met u zodat u meer inzicht krijgt in conflictgedrag van anderen en uzelf, strategisch doelbewuster kunt communiceren in conflictsituaties en nodeloze escalatie daarvan kunt voorkomen.

Andere docenten

© Copyright 2023 Iuris Legal | Privacy Statement | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Klachtenregeling