Mr. drs. B.M.M. (Berend) Reuder

Berend Reuder is partner in de praktijkgroep Mededinging & Gereguleerde Markten van Stek Advocaten in Amsterdam. Berend is gespecialiseerd in Nederlands, Europees en Curaçaos mededingingsrecht, alsmede consumentenbeschermingsrecht en wet- en regelgeving betreffende Foreign Direct Investment (FDI) screening. Zijn mededingingsrechtelijke expertise omvat fusietoezicht, het kartelverbod, het verbod op misbruik van machtspositie en staatssteun. Zijn expertise op het gebied van fusietoezicht omvat zowel meldingsprocedures als boeteprocedures wegens niet (tijdig) melden van een transactie (gun jumping). Ten aanzien van de kartel- en misbruikverboden behelst zijn expertise onder meer compliance vraagstukken, onaangekondigde inspecties, clementie en boeteprocedures. Hij vertegenwoordigt cliënten voor zowel de civielrechtelijke als de bestuursrechtelijke instanties. Berend studeerde zowel Economie (2004) als Rechten (2006) en werkte voor zijn overstap naar Stek als advocaat op de unit EU & Competition van Houthoff. Hij publiceert regelmatig in kranten en tijdschriften en is redacteur van de mededingingsrechtelijke handboeken European Competition Law (Edward Elgar) en Nederlands Mededingingsrecht (Kluwer).

Andere docenten

© Copyright 2024 Iuris Legal | Privacy Statement | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Klachtenregeling