mr. E. (Eva) Huls

Eva Huls is sinds 2012 advocaat en sinds april 2019 werkzaam als advocaat-in-dienstbetrekking bij Defence for Children International – Nederland. Daarvoor is zij geruime tijd werkzaam geweest bij de rechtbank Amsterdam. Eva is (jeugd)rechter-plaatsvervanger bij de rechtbanken Rotterdam en Amsterdam en buitenpromovenda aan de Universiteit Leiden. In haar onderzoek richt zij zich op de bestraffing van jeugdigen die ernstige gewelds- en/of zedenmisdrijven hebben gepleegd. Sinds 2019 is zij Member of the Legal Experts Advisory Panel (LEAP) voor Nederland; een door Fair Trials opgezet Europees netwerk van strafrechtspecialisten. Verder is Eva redactielid bij Boom Strafblad. Zij publiceert en doceert op het gebied van jeugdstrafrecht, jeugdbeschermingsrecht, familierecht, slachtofferrechten en kinderrechten.

Andere docenten

© Copyright 2024 Iuris Legal | Privacy Statement | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Klachtenregeling