Prof. mr. R. (Rolf) Ortlep

Prof. Ortlep is universitair hoofddocent Bestuursrecht en opleidingsdirecteur Publiekrecht aan de Universiteit van Amsterdam. Daarnaast is hij hoogleraar (Europees) bestuursrecht en sectievoorzitter aan de Open Universiteit. In zijn onderwijs en onderzoek richt hij zich op de rechtsverhouding van de burger en de overheid en de wisselwerking tussen het Europees en nationaal bestuursrecht. Meer in het bijzonder ligt zijn expertise bij EU-recht, Europees bestuursrecht, rechtsvorming binnen de democratische rechtsstaat, rechtspleging, bestuurs(proces)recht, overheid en privaatrecht en aansprakelijkheidsrecht. Rolf is verder onder meer rechter-plaatsvervanger bij de rechtbank Gelderland (sectie vreemdelingenrecht), bestuurslid van de Vereniging voor bestuursrecht (VAR), voorzitter van de eindredactie van het tijdschrift Administratiefrechtelijke beslissingen (AB), docent bij SSR (het opleidingsinstituut voor de rechterlijke macht), en lid van de Commissie behandeling bezwaren van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden.

Andere docenten

© Copyright 2024 Iuris Legal | Privacy Statement | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Klachtenregeling