Verdiepingscursus Tactisch Procederen

Datum Vr 30 jun 2023
Tijd 13:00 - 17:30u
PO/PE Punten 4
Locatie Online
Docent Mr. S.M.A.M. (Steven) Venhuizen
Prijs € 349,- Excl. BTW

Algemene informatie

Deze cursus neemt u op basis van procesrechtelijke kennis mee langs allerlei (uit)hoeken van het burgerlijk procesrecht met als invalshoek het tactisch procederen. Tactisch o.a. in de zin van beter op de hoogte raken van de diverse procesregels en het weten te vermijden van processuele missers. De docent behandelt aspecten van:

* Processtukken (o.a. procesinleiding en 69-wissel; verstek en observeren; uitstellen en verval van recht; is verval van recht erg (?); is doorhaling handig (?)

* Verweermiddelen (exceptief of principaal en incidenten; schorsing partijdebat (?) tactische inzet incidenten; 223 of kort geding (?); 843a of 22 (?)

* Zittingen (o.a. regie; hoor en wederhoor; de (te) actieve rechter; (on)tijdige producties; proces-verbaal)

* Uitspraken (onwelgevallig tussenvonnis: tussentijds appel of terugkomen bindende eindbeslissing (?); onwelgevallig eindvonnis: hoger beroep of herstel door rechtbank (?)

Bij voldoende tijd komen ook (beperkt) enkele aspecten aan de orde van:
* Ter info: Stellingen: onderbouwing en aanbod bewijs (o.a. stelplicht voor vordering en verweer; voordelen van de verzwaarde stelplicht; bewijs of tegen(deel)bewijs; eisen bewijsaanbod; bewijsaanbod en contra-enquête)
* Ter info: Rechtsmiddelen –summier– (o.a. verzet: wanneer en hoe (?); verzet of tegenspraak (?); rechtsmiddeltermijnen: begin en einde; “binnensmokkelen” tardieve grieven/gronden; positieve zijde devolutieve werking)

De regels van de dagvaardingsprocedure gelden als uitgangspunt. Veel regels gelden echter algemeen, dus ook voor de verzoekschrifprocedures.

Programma

DatumTijd
30 juni 202313:00 - 17:30 uur

Cursustijd is inclusief half uur pauze.

Docenten

Mr. S.M.A.M. (Steven) Venhuizen

Mr. S.M.A.M. (Steven) Venhuizen

Na een start als juridisch medewerker op het kantoor van een gerechtsdeurwaarder werkt mr. S.M.A.M. (Steven) Venhuizen (senior raadsheer Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch) sinds 1985 in de rechterlijke macht. Na het doorlopen van de Raio-opleiding in Arnhem en Nijmegen, werkte hij vanaf 1991 bij de rechtbank ’s-Hertogenbosch. Vanaf 2001 is hij werkzaam bij het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch. Daarnaast verzorgt hij vanaf 1984 juridisch onderwijs. Aanvankelijk betrof dit diverse rechtsgebieden. Daarna kwam de focus te liggen op het burgerlijk recht en vanaf 2001 beperkt hij zich tot het burgerlijk procesrecht. Op dat terrein verzorgt hij thans een breed scala aan cursussen. Op grond van zijn ervaring op de ‘werkvloer’ weet hij daarbij de theorie op een onderhoudende manier in verbinding te brengen met de praktijk.

Ervaringen

Er zijn nog geen beoordelingen. Schrijf als eerste er een.Review plaatsen

4
Fysiek + Online
Vroegboekkorting

Actualiteiten Goederen- en zekerhedenrecht

Fysiek + Online
Vroegboekkorting

Actualiteiten Burgerlijk Procesrecht

Fysiek + Online
Rated 5,0 out of 5
Vroegboekkorting

Actualiteiten Mededingingsrecht

Fysiek + Online
Vroegboekkorting

Vereenvoudiging en modernisering bewijsrecht

© Copyright 2024 Iuris Legal | Privacy Statement | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Klachtenregeling