Bestuurders- en concernaansprakelijkheid

PO/PE Punten 6
Docenten Prof. mr. S.M. (Steef) Bartman, Prof. mr. J.B. (Jan Berend) Wezeman
Prijs € 400,-

Algemene informatie

Opname 8 december 2023

Centraal in deze cursus staat primair de persoonlijke, civielrechtelijke aansprakelijkheid van bestuurders (en commissarissen) van besloten en naamloze vennootschappen. Dit belangrijke thema krijgt door veranderende wetgeving en actuele jurisprudentie (zie onder meer de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen en het voor de faillissementsaansprakelijkheid van bestuurders belangrijke arrest Mobile Services (HR 9 juli 2021)) voortdurend nieuwe impulsen. Aan de hand van actuele wetgeving, rechtspraak en literatuur wordt tijdens deze cursus met name ingegaan op de persoonlijke aansprakelijkheid van bestuurders bij BV’s wegens onbehoorlijk bestuur, zowel binnen als buiten faillissement, bijvoorbeeld wegens onverantwoorde dividenduitkeringen. Verder wordt ingegaan op de omstandigheden waaronder bestuurders door afzonderlijke schuldeisers van de vennootschap aansprakelijk kunnen worden gehouden wegens onrechtmatig handelen, bijvoorbeeld in situaties van selectieve betalingen of frustratie van verhaal.

Vervolgens komt de focus te liggen op aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen in concernverband, een onderwerp dat nauw verband houdt met het thema van doorbraak van aansprakelijkheid. Denk aan de aansprakelijkheid van de rechtspersoon-bestuurder (art. 2:11 BW), het gebruik van special purpose vehicles, de zogeheten Comsysleer, alsmede groeps- en bestuurdersaansprakelijkheid op basis van art. 6:166 BW. Zeer actueel zijn in dit verband ook de aansprakelijkstelling van Royal Dutch Shell door o.a. de Vereniging Mileudefensie voor milieuschade veroorzaakt door haar dochtermaatschappij in Nigeria en de lopende procedure strekkende tot beperking van Shell’s Co2-uitstoot conform het Akkoord van Parijs.

Spelregels

Na inschrijving voor de cursus heeft u gedurende een periode van 4 weken de mogelijkheid om de cursus te volgen en aan de hiervoor geldende vereisten te voldoen. Nadat u de cursus heeft afgerond ontvangt u automatisch een digitaal deelnamecertificaat (inclusief PO/PE-punten) in uw persoonlijke leeromgeving.

Docenten

Prof. mr. S.M. (Steef) Bartman

Prof. mr. S.M. (Steef) Bartman

Steef Bartman is al ruim 30 jaar actief als advocaat op het gebied van het ondernemingsrecht. Hij wordt beschouwd als een expert op het gebied van concernverhoudingen en doorbraak van aansprakelijkheid. Na als partner en of counsel verbonden te zijn geweest aan enkele grote kantoren is hij in 2015 zijn eigen kantoor gestart: Bartman Company Law. Steef adviseert ondernemers, aandeelhouders, bestuurders en faillissementscuratoren en staat hen bij in geschillen over onder meer aansprakelijkheid, financiering, herstructurering, medezeggenschap en in enquêteprocedures. Hij wordt dikwijls gevraagd als expert witness en voor het afgeven van legal opinions op zijn gebied van expertise en treedt veelvuldig op als arbiter in internationale en locale geschillen. Bij gelegenheid wordt hij ook benoemd tot onderzoeker in enquêteprocedure bij de Ondernemingskamer of het Gemeenschappelijk Hof van de Antillen. Behalve advocaat is Steef Bartman ook hoogleraar Corporate Group Liability aan de Universiteit Maastricht en emeritus-hoogleraar Ondernemingsrecht aan de Universiteit Leiden. Sinds april 2021 is hij lid van de SER Geschillencommissie Fusiegedragsregels. Steef is vaste medewerker en annotator voor de Nederlandse tijdschriften JOR en Ars Aequi en schreef vele wetenschappelijke artikelen. Daarnaast is hij oprichter en hoofdredacteur van het tweemaandelijkse tijdschrift European Company Law, uitgegeven door Kluwer Law International (www.cecl.eu). Het door hem geïnitieerde en mede geschreven boek Van het concern (10e druk, 2020) wordt veel gebruikt voor academische studie en in de praktijk.

Prof. mr. J.B. (Jan Berend) Wezeman

Prof. mr. J.B. (Jan Berend) Wezeman

Jan Berend Wezeman (1959) is als hoogleraar Handelsrecht en Ondernemingsrecht verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen en aan het Instituut voor Ondernemingsrecht Groningen/Rotterdam. Hij promoveerde in 1998 bij Van Schilfgaarde op het proefschrift Aansprakelijkheid van bestuurders. Wezeman is redacteur van diverse ondernemingsrechtelijke uitgaven (o.a. SDU Commentaar Ondernemingsrecht) en publiceert regelmatig op het terrein van het ondernemingsrecht. Hij werkt als auteur onder meer mee aan het handboek Van de BV en de NV. Wezeman is op 26 april 2021 benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau.

Ervaringen

Er zijn nog geen beoordelingen. Schrijf als eerste er een.Review plaatsen

Inschrijven

U heeft een account nodig om u in te schrijven voor deze cursus. U kunt met uw account uw inschrijvingen inzien en onze cursussen terugkijken. Heeft u geen account? Account aanmaken. Heeft u wel een account? Log dan in via onderstaand formulier.

6

M&A documentatie in vogelvlucht

mr. M. (Michiel) Martin

Turboliquidaties anno 2024

mr. S. (Samantha) Renssen

Insolventie en Huur

mr. B.J. (Bruno) Tideman

Actualiteiten Huurrecht (woon- en bedrijfsruimte)

mr. dr. G. (Govert) Kerpestein, Prof. mr. A.W. (Ton) Jongbloed
© Copyright 2024 Iuris Legal | Privacy Statement | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Klachtenregeling