De afwikkeling van verrekenbedingen

PO/PE Punten 6
Docent Prof. mr. A.H.N. (Fons) Stollenwerck
Prijs € 399,-

Algemene informatie

Opname 29 april 2024

Na de inwerkingtreding van de Wet regels verrekenbedingen op 1 september 2002 – welke wet in belangrijke mate een codificatie is van arresten van de Hoge Raad – bleken nog vele rechtsvragen onbeantwoord. Vele zijn inmiddels in de rechtspraak beantwoord, in het bijzonder door de Hoge Raad. Het leerstuk van de verrekenbedingen is door de maatschappelijke ontwikkelingen echter volop in beweging. Steeds doemen nieuwe rechtsvragen op.

Het leerstuk van de verrekenbedingen is ook veelomvattend. Het verrekenbeding komt in vele vormen voor. Niet zelden worden het periodiek verrekenbeding en het finaal verrekenbeding in huwelijkse voorwaarden gecombineerd. Hetgeen dan weer discussies oproept bij de afwikkeling van die verrekenbedingen, in het bijzonder bij echtscheidingen. De omvang van het te verrekenen vermogen en daarmee van de verrekenvordering, is vaak een rechtsgeschil.

De verrekenbedingen blijven aanleiding voor rechtspraak en rechtsvragen. Het bewijsvermoeden van art. 1:141 lid 3 BW bijvoorbeeld, blijft voor procedures zorgen. De Hoge Raad heeft ter zake weer enkele richtinggevende arresten gewezen. De naar aanleiding van een recent arrest van de Hoge Raad weer opgelaaide discussie of een finaal verrekenbeding dat ook werkt bij overlijden een quasi-legaat is, is een ander voorbeeld. Voor de rechtspraktijk heel relevante rechtsvragen.

Regelmatig hebben de echtgenoten die een verrekenbeding of verrekenbedingen zijn overeengekomen, ook een of meer goederen (veelal onroerend goed) in gemeenschappelijke eigendom (eenvoudige of vrije gemeenschap). Hoe ga je om met de afwikkeling van de verbintenisrechtelijke of pseudo gemeenschap en de goederenrechtelijke gemeenschap?

In deze cursus komende veel aspecten van de afwikkeling van verrekenbedingen aan de orde. Bespreking van de richtinggevende arresten van de Hoge Raad vormen een belangrijk onderdeel van de cursus. Zo komen de navolgende onderwerpen ter sprake:

 • Welke bepalingen zijn van dwingend recht en welke van regelend recht
 • Verrekentijdvak
 • Niet nagekomen periodiek verrekenbeding
 • De beide bewijsvermoedens bij de verrekenbedingen,
 • Wie moet wat stellen en bewijzen
 • Erfrechtelijke verkrijgingen en giften, verrekenen of niet
 • Vergoedingsvorderingen verrekenen
 • Omvang van het te verrekenen vermogen/methodiek
 • Finaal verrekenbeding en quasi-legaat
 • Verdelen en verrekenen
 • Betaling van de verrekenvordering

De docent is Prof. mr. A.H.N. (Fons) Stollenwerck, thans counsel bij SmeetsGijbels Advocaten, emeritus hoogleraar VU Amsterdam, oud-raadsheer Gerechtshof Den Haag en oud-notaris.

Spelregels

Na inschrijving voor de cursus heeft u gedurende een periode van 4 weken de mogelijkheid om de cursus te volgen en aan de hiervoor geldende vereisten te voldoen. Nadat u de cursus heeft afgerond ontvangt u automatisch een digitaal deelnamecertificaat (inclusief PO/PE-punten) in uw persoonlijke leeromgeving.

Docenten

Prof. mr. A.H.N. (Fons) Stollenwerck

Prof. mr. A.H.N. (Fons) Stollenwerck

Fons Stollenwerck is sinds zijn afstuderen en promoveren werkzaam geweest als rechter bij de rechtbank Arnhem en als notaris bij verschillende kantoren. Na zijn vertrek bij de rechtbank Arnhem werd hij raadsheer- plaatsvervanger bij het Gerechtshof te ’s-Hertogenbosch. Daarnaast is hij tevens als raadsheer verbonden aan het Gerechtshof Amsterdam (Notariskamer). Hij is sinds juni 2008 voorzitter van het bestuur van de Stichting tot Bevordering der Notariële Wetenschap en van het Pitlo Fonds. Hij is verder (hoofd)redacteur van enkele tijdschriften, lid Wetenschappelijke Advies Raad (WAR) van EPN en hoofddocent van de EPN/Grotius opleiding Estate Planning. Verder is hij counsel bij SmeetsGijbels Advocaten en emeritus hoogleraar bij de VU Amsterdam.

Fons is gespecialiseerd in het relatievermogensrecht, erfrecht en notarieel tuchtrecht.

Ervaringen

Er zijn nog geen beoordelingen. Schrijf als eerste er een.Review plaatsen

Inschrijven

U heeft een account nodig om u in te schrijven voor deze cursus. U kunt met uw account uw inschrijvingen inzien en onze cursussen terugkijken. Heeft u geen account? Account aanmaken. Heeft u wel een account? Log dan in via onderstaand formulier.

6

Wangedrag & ontslag op staande voet

mr. D. (Daniël) van Gerven

Actualiteiten Beslag- en Executierecht

Prof. mr. A.I.M. (Toon) van Mierlo

Verdiepingscursus De Legitieme

Prof. mr. A.H.N. (Fons) Stollenwerck

Actualiteiten Arbeidsrecht

Prof. mr. dr. A.R. (Ruben) Houweling, Prof. Mr. G. (Gerrard) Boot
© Copyright 2024 Iuris Legal | Privacy Statement | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Klachtenregeling