Notarieel Tuchtrecht en Gedragsrecht

PO/PE Punten 4
Docent Prof. mr. A.H.N. (Fons) Stollenwerck
Prijs € 250,-

Algemene informatie

Opname 3 juni 2024

Notarieel Tucht- en Gedragsrecht (inclusief ethiek en integriteit in de visie van de notariële tuchtrechter).

Kandidaat-notarissen, toegevoegd-notarissen en notarissen worden in toenemende mate geconfronteerd met tuchtklachten. Tal van klachten worden ongegrond verklaard, maar als de klacht gegrond wordt verklaard, wordt naast de tuchtrechtelijke maatregel in de regel ook nog een kostenveroordeling opgelegd. Een notarieel foutje kan daardoor een heel duur foutje worden. Er is terecht ook veel meer aandacht voor ethiek en integriteit.

Niet zelden had een klacht en daarmee een kostenveroordeling kunnen worden voorkomen indien de notaris adequaat volgens de regels en maatstaven van de wetgever en de tuchtrechter had gehandeld. Als er desondanks toch een klacht wordt ingediend, staat de beklaagde (kandidaat) notaris die aantoonbaar volgens de regels heeft gehandeld in een aanzienlijke betere positie. Belangrijk is ook het tuchtprocesrecht.

Wanneer doe ik het nou goed en wat mag van mij als (kandidaat) notaris wel of niet worden verwacht? Hoe kan ik voldoen aan wat de beroepsethiek van mij verlangt, aan alle verplichtingen die aan de notaris worden gesteld en daarnaast aan de kernwaarden van het notariaat (in willekeurige volgorde): onpartijdigheid, integriteit, kwaliteit, onafhankelijkheid, zorgvuldigheid en rechtszekerheid.

De rechtspraak van de Notariskamer van het Amsterdamse Hof vormt daarbij een kostbare leidraad en kennis van die tuchtrechtspraak op alle onderdelen van de notariële dienstverlening is een must. In deze praktijk cursus wordt daar uitvoerig op ingegaan.

Aan de hand van recente uitspraken van de Notariskamer wordt ingegaan op:

 • Beroepsethiek en integriteit als de rode draad van de notariële zorgplicht
 • Ontvankelijkheid klager (wie is belanghebbende, wie kan klagen?)
 • Klachttermijn van art. 99 lid 21 Wna
 • Geheimhoudingsplicht (reikwijdte)
 • Informatieplicht, zorgplicht en onderzoeksplicht notaris
 • Wilscontrole (huwelijkse voorwaarden en (levens)testament)
 • Het beleggingsverbod (art. 17 lid 3 Wna), ontwikkelingen
 • Strenge normen voor beoordeling wilsbekwaamheid testateur van zowel de notariële tuchtrechter als de civiele rechter
 • Geschorst, wat mag ik nog of juist niet
 • Tuchtmaatregel verweer
 • Staat het rechtsmiddelenverbod altijd cassatieberoep tegen beslissing Notariskamer in de weg
 • Tips en opstekers

Prof. mr. A.H.N. Stollenwerck zal tijdens deze praktische, interactieve cursus ingaan op de op verschillende terreinen van de notariële dienstverlening ontwikkelde recente tuchtrechtspraak van de Notariskamer van het Gerechtshof Amsterdam, zodat u daarmee uw voordeel kunt doen in de dagelijkse praktijk. Tot 1 februari 2020 was Prof. Stollenwerck raadsheer bij het Gerechtshof Den Haag en het Gerechtshof Amsterdam (notariskamer).

KNB-leden moeten in het tijdvak 2024-2025 in totaal 6 PE punten halen op het terrein van ethiek en fraudepreventie. Om aan deze verplichting te voldoen kunt u bij I am Legal de cursus ‘Notarieel Tucht- en Gedragsrecht’ volgen alsmede diverse cursussen op het gebied van de WWFT.  

Spelregels

Na inschrijving voor de cursus heeft u gedurende een periode van 4 weken de mogelijkheid om de cursus te volgen en aan de hiervoor geldende vereisten te voldoen. Nadat u de cursus heeft afgerond ontvangt u automatisch een digitaal deelnamecertificaat (inclusief PO/PE-punten) in uw persoonlijke leeromgeving.

Docenten

Prof. mr. A.H.N. (Fons) Stollenwerck

Prof. mr. A.H.N. (Fons) Stollenwerck

Fons Stollenwerck is sinds zijn afstuderen en promoveren werkzaam geweest als rechter bij de rechtbank Arnhem en als notaris bij verschillende kantoren. Na zijn vertrek bij de rechtbank Arnhem werd hij raadsheer- plaatsvervanger bij het Gerechtshof te ’s-Hertogenbosch. Daarnaast is hij tevens als raadsheer verbonden aan het Gerechtshof Amsterdam (Notariskamer). Hij is sinds juni 2008 voorzitter van het bestuur van de Stichting tot Bevordering der Notariële Wetenschap en van het Pitlo Fonds. Hij is verder (hoofd)redacteur van enkele tijdschriften, lid Wetenschappelijke Advies Raad (WAR) van EPN en hoofddocent van de EPN/Grotius opleiding Estate Planning. Verder is hij counsel bij SmeetsGijbels Advocaten en emeritus hoogleraar bij de VU Amsterdam.

Fons is gespecialiseerd in het relatievermogensrecht, erfrecht en notarieel tuchtrecht.

Ervaringen

Er zijn nog geen beoordelingen. Schrijf als eerste er een.Review plaatsen

Inschrijven

U heeft een account nodig om u in te schrijven voor deze cursus. U kunt met uw account uw inschrijvingen inzien en onze cursussen terugkijken. Heeft u geen account? Account aanmaken. Heeft u wel een account? Log dan in via onderstaand formulier.

4

M&A documentatie in vogelvlucht

mr. M. (Michiel) Martin

Turboliquidaties anno 2024

mr. S. (Samantha) Renssen

Insolventie en Huur

mr. B.J. (Bruno) Tideman

Actualiteiten Huurrecht (woon- en bedrijfsruimte)

mr. dr. G. (Govert) Kerpestein, Prof. mr. A.W. (Ton) Jongbloed
© Copyright 2024 Iuris Legal | Privacy Statement | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Klachtenregeling